MSTs glaukom instrumenter kan behandle allsidige former for glaukom, både åpen- og trangvinklet, primær/sekundær, barn/voksne, pseudoeksfoliativ, pigmentær,mild/moderat/alvorlig glaukom.

Instrumentene kan brukes egenhendig, men også i kombinasjon med katarakt-operasjoner.

Ved denne teknikken (irrigating goniectomy),  så fjerner man en del av det okkluderte, trabekulære nettverket i Schlemms kanal, som dermed åpner tilgang og leder kammervannet ut via mange naturlige dreneringskanaler, ca 20-35 i antall.  Dette i motsetning til andre MIGS alternativer hvor man legger inn et kunstig dren/implantat.

For å utføre Irrigating Goniectomy operasjonen, så kan en velge mellom to instrumenter. Den enkleste måten å starte og få erfaring med teknikken på er å bruke Trabex + som kan kobles til en phako-maskin.  En del klinikker med et visst pasientvolum anskaffer også Trabectome-systemet.


Trabex +
Trabex + har laser-tilvirkete , små takkete blad som sikrer presis og komplett eksisjon av det trabekulære nettverket, og med en trapez form som adapterer seg til anatomiske variasjoner hos pasientene.
Engangs-instrumentet har i tillegg irrigasjon/aspirasjon. Kan kobles til de fleste phaco maskiner.
Gir bedre visibilitet, kontroll av kammerdybde (som sikrer tilgang til irido-korneal vinkel ), og god håndtering av blod refluks.

Trabectome
Stand-alone system. Instrumentet har bipolare elektroder som genererer en "plasma-sky" som
defragmenterer trabekulært nettverk. Meget skånsom, presis og effektiv. Avgir nesten ikke varme, maks 1 grad celsius.

Trabectome er meget godt domumentert med over 130 + publiserte studier/artikler samt 10 års
data på effekt og sikkerhet.

                           

                                     

                                       

Øyekirurger som skal utføre operasjoner med Trabex + og Trabectome  må gjennomføre et web-basert kurs for sertifisering.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.